Σύντομα ερχόμαστε δυνατά!

Οι ετοιμασίες γίνονται και σύντομα θα έχουμε την πρώτη κυκλοφορία του label μας OXGEN! Μπορείτε να το ακολουθήσετε στο Beatport: https://www.beatport.com/label/oxgen/89006